UKM

UKM 2019

UKM (Ungdommens kulturmønstring) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom
kan delta og vise frem alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer kvalifisert
av en fagjury videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke
sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.
Alle er velkomne, enten de rapper, synger, spiller et instrument, danser, viser frem kunst, dikt,
film/animasjon, drama/skuespill etc.

 

Vi i Ungflimmer vil gjerne hjelpe deg med ditt bidrag enten deg dreier seg om øvingslokaler,
bruk av utstyr, veiledning på instrument/sang etc.

Ta kontakt her.